1. TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
  Nơi làm việc: HYOGO
  Độ tuổi: 19-30 tuổi
  Ngày PV: 7/4
 2. TUYỂN 3 NAM THI CÔNG CỬA NHÔM
  Nơi làm việc: MIYAGI
  Độ tuổi: 19-30
  Ngày PV: 15/4
 3. TUYỂN 12 NAM HÀN – GIA CÔNG CỐT THÉP
  Nơi làm việc: AKITA
  Độ tuổi: 19-35
  Ngày PV: 25/03/2019
 4. TUYỂN 27 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ (Điều khiển máy phay, máy cắt tự động…)

Nơi làm việc: NAGANO
Độ tuổi: 19-30
Ngày PV: 10/04/2019